آشنایی با اساتید

Mir Habib Aboulalaei

Mir Habib Aboulalaei

جناب آقای میر حبیب  ابوالعلایی ، مدرس زبانکده فاصله تبریز می باشند . ایشان متولد ۱۹۸۳ میلادی و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته دبیری زبان انگلیسی می باشند. خلاصه ای…

سپهر دانش آرا

سپهر دانش آرا

جناب آقای سپهر دانش آزا ، مدرس زبانکده فاصله تبریز می باشند . ایشان متولد ۱۹۸۹ میلادی و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته ادبیات زبان انگلیسی می باشند. شماره…