دوره آموزش MSRT

قبل از شروع مبحث  MCHE بهتر است تعریفی کامل و جامع از این آزمون داشته باشیم، همانطور که در مبحث تولیمو اشاره شد آزمون MCHEهم دارای چارچوب و تعریفی است که در زیر به آنها اشاره میکنیم . آزمون MSRT در واقع همان MCHE است که توسط اداره بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن تغییر پیدا کرده است. اما تفاوتی در آزمون ایجاد نشده است و کلیه سرفصل ها مانند قبل در قالب چهار مهارت شنیداری، درک مطلب، لغت و ساختار مورد آزمایش قرار می گیرد. مدرک این آزمون تنها در داخل کشور اعتبار دارد. لازم به یادآوری است که اگر فردی در ازمون اول موفق نشد، نمی تواند بلافاصله در آزمونی که مرحله بعد برگزار می شود شرکت کند، اما در آزمونهای بعدی می تواند شرکت کند؛ و نمره قبولی در این آزمون ۵۰ می باشد که نسبت به دانشگاه ها از ۴۵ تا ۷۵  متغییر است.

لازم به یادآوری است که آزمون مذکور هر ماه یک بار برگزار می شود که نمره منفی ندارد؛ و برای قبولی در آزمون MSRT باید توانایی زبان آموزان در چهار مهارت زیر تقویت شود:

Structure
Listening
Reading
Vocabulary

این آزمون از سه قسمت تشکیل شده است:

۱- Listening Comprehension: شامل ۳۰ تست می باشد.

این قسمت از ۳۰ تست تشکیل شده است و در آن از مکالمات کوتاه (Short Conversation) استفاده می شود که در آن دو نفر یک مکالمه کوتاه انجام داده و سپس سوال پرسیده می شود. باید توجه داشته باشید برای پاسخگویی به سوالات این بخش باید روی صحبتهای نفر دوم بیشتر توجه نمود.

۲- Structure and Written Expression: این قسمت شامل ۳۰ تست می باشد که ۱۵ مورد آن مربوط به Structure و ۱۵ تست دیگر مربوط به Written Expression می باشد.

۳- Reading Comprehension:  از ۴۰ تست تشکیل شده که معمولا شامل ۴ متن جداگانه می باشد.