برنامه هفتگی نیمسال دوم ۹۴

دوره آموزشی شنبه  یکشنبه  دوشنبه سه شنبه چهارشنبه  پنج شنبه  جمعه
آیلتس (دوره بیست و هشتم)  ۹ تا ۱۲٫۰  ۱۴ تا ۱۷  ۹ تا ۱۱
تولیمو  (دوره شانزدهم) ۱۰٫۳۰ تا ۱۲٫۳۰  ۱۶ تا ۱۹ ۱۱ تا ۱۴
تافل (دوزه چهاردهم) ۹ تا ۱۱ ۱۷ تا ۱۹٫۳۰
MSRT ۱۱ تا ۱۵
آموزش زبان فرانسه ۱۴ تا ۱۶  ۹ تا ۱۱